Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Návrat žáků do škol

07.04.2021

Od 12. 4. 2021 je povolen návrat žáků 1. stupně s rotováním tříd. Výuka a pobyt ve škole musí probíhat v neměnných skupinách.
Třídy se nesmí mísit. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
Aby se skupiny nemísily, bude daný rozpis příchodů žáků do školy a rozpis stravování žáků ve školní jídelně. Žáci musí respektovat nastavená pravidla, která zajistí, aby se třídy nemísily (pravidla příchodu a odchodu, stravování, pohyb o přestávkách).
Vstup cizích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech a jen ve vstupních prostorách školy.

1. stupeň
Od 12. 4. 2021 začíná povinná prezenční výuka (ve škole) pro všechny ročníky
1. stupně rotačním způsobem – rozpis níže.

2. stupeň

Žáci 6. - 9. ročníku budou od 12. 4. 2021 nadále plnit doma distanční výuku.
 


Žáci 1. - 5. ročníku se budou střídat po týdnech takto:

 

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. se budou povinně prezenčně vzdělávat (ve škole) tyto třídy:

1.C, 2.A, 2. C, 3.A, 3.C, 4.A, 5.A

Ostatní třídy 1. stupně plní doma distanční výuku.

 

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. se budou povinně prezenčně vzdělávat (ve škole) tyto třídy:

1.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 4.C, 5.B, 5.C

Ostatní třídy 1. stupně plní doma distanční výuku.

Tyto skupiny tříd se budou nadále rotačně střídat po týdnech.
 

Školní družina

Od 12. 4. do 16. 4. v době prezenční výuky je školní družina v provozu pro tyto třídy:

1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 3.C

Od 19. 4. do 23. 4. pro třídy:

1.A, 1.B, 2.B, 3.B

Dále v souladu s rotováním tříd.

Ranní družina pro žáky 1. – 3. tříd od 6.30 do 7.15 hod.
Odpolední družina pro žáky 1. – 3. tříd do 17 hod.

V průběhu čtvrtka 8. 4. 2021 budou zveřejněny na webových stránkách školy a stránkách třídy podrobné informace o testování žáků, rozpis příchodů žáků, stravování, atd.


Stravování ve školní jídelně od 12. 4.

Kdo se bude chtít od 12. 4. stravovat, musí si obědy přihlásit.
 

Pro žáky, kteří se v týdnu vyučují ve škole, je stravování ve školní jídelně. Pro ostatní strávníky je zajištěn výdej do okénka" v době od 14.00 – 14.30 hod.

Výjimka pro děti IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině  a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program
v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují
do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako
při prezenční výuce. Na děti IZS účastnících se programu školní družiny
se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
Zájem o tuto službu a potvrzení zaměstnavatele (možno i naskenované) zašlete nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 9.00 hod. na email jirankova@zsdubina.cz

nebo případné dotazy na tel. 721 442 462

vedení školy

Autor: kudrnacova@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 07. 04. 2021