Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Nové informace - výuka žáků od 12./19.4.

08.04.2021

Dobrý den,

po poradě s vedením Vám zasílám přehled, kdy a za jakých podmínek dojde k návratu dětí k prezenční výuce. Naše třída se do školy vrací v týdnu od 19.4. a od té doby až do odvolání bude docházet k rotační výuce po týdnech (týden ve škole prezenční výuka / týden na distanční výuce). Vždy v pondělí a ve čtvrtek dojde před prezenční výukou k testování pomocí testů LEPU. V odkazu níže najdete i video, jak testování probíhá. Pokud budete mít dotazy, určitě se ozvěte. Ráda vše objasním.

Od 12. 4. 2021 je povolen návrat žáků 1. stupně s rotováním tříd. Výuka a pobyt ve škole musí probíhat v neměnných skupinách.
Třídy se nesmí mísit. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
Aby se skupiny nemísily, je daný rozpis příchodů žáků do školy a rozpis stravování žáků
ve školní jídelně. Žáci musí respektovat nastavená pravidla, která zajistí, aby se třídy nemísily (pravidla příchodu a odchodu, stravování, pohyb o přestávkách).
Vstup cizích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech a jen ve vstupních prostorách školy.

Před vstupem do školy bude mít žák nasazenou roušku a bude ji mít nasazenou po celou dobu pobytu ve škole a ve všech vnitřních prostorách školy.
V průběhu výuky a školní družiny budou zařazovány pobyty venku na čerstvém vzduchu. Během výuky bude ve třídách častěji a pravidelně větráno.

 

1. stupeň
Od 12. 4. 2021 začíná povinná prezenční výuka (ve škole) pro všechny ročníky
1. stupně rotačním způsobem – rozpis níže.

2. stupeň

Žáci 6. - 9. ročníku budou od 12. 4. 2021 nadále plnit doma distanční výuku.
 


Žáci 1. - 5. ročníku se budou střídat po týdnech takto:

 

  • V týdnu od 12. 4. do 16. 4. se budou povinně prezenčně vzdělávat (ve škole) tyto třídy:

1.C, 2.A, 2. C, 3.A, 3.C, 4.A, 5.A

Ostatní třídy 1. stupně plní doma distanční výuku.

 

  • V týdnu od 19. 4. do 23. 4. se budou povinně prezenčně vzdělávat (ve škole) tyto třídy:

1.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 4.C, 5.B, 5.C

Ostatní třídy 1. stupně plní doma distanční výuku.

Tyto skupiny tříd se budou nadále rotačně střídat po týdnech.
 

Školní družina

Od 12. 4. do 16. 4. v době prezenční výuky je školní družina v provozu pro tyto třídy:

1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 3.C

Od 19. 4. do 23. 4. pro třídy:

1.A, 1.B, 2.B, 3.B

Ranní družina pro žáky 1. – 3. tříd od 6.30 do 7.15 hod.
Odpolední družina pro žáky 1. – 3. tříd do 17 hod.

Pro žáky 6. – 9. ročníku a skupinu tříd 1. stupně plnící v daném týdnu distanční výuku bude zadána práce na týden obvyklým způsobem přes webové stránky třídy. Hodiny jsou naplánovány v systému MS Teams.

 Organizace příchodů a testování

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Je nutné dodržovat čas příchodu.

V případě nepřítomnosti žáka ve dnech testování bude žák testován v den příchodu
do školy. Bez testování nesmí žák vstoupit do školy.

Testování bude probíhat v postranních vchodech pavilonu A a B vzadu na konci nádvoří. Bude označeno. Zákonný zástupce může být přítomen u testování dítěte za dodržení hygienicko epidemických opatření. Pokud nebudou zákonní zástupci své dítě na testování doprovázet, prosíme, aby v tyto dny byli zákonní zástupci dostupní telefonicky (nejpozději do pondělí 12. 4. aktualizujte telefonní čísla a emaily u svých třídních učitelů). V případě pozitivního testu se žák nemůže výuky účastnit a odchází – musí si ho převzít zákonný zástupce.
Prosíme, abyste se seznámili s informacemi k testování ve škole, které najdete v přiloženém letáku – „TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE“ a ve videu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR1ppSEVDRWVJqOs0-q...(Je to 1. video – „Lepu“ test). Základní a mateřské školy v Pardubicích se budou testovat „Lepu“ testy.(samoodběr).

Při příchodu žáků bude přítomen pedagogický pracovník.
V případě pozdního příchodu do školy přichází žáci přes pavilon A (zvonit na zvonek na dveřích).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě – která musí obsahovat jméno a příjmení dítěte a datum prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem).

Pokud se vaše dítě testování nezúčastnínemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu podpory (např. posílání týdenních plánů, využití individuální konzultace).

 

Žáci, kteří budou docházet do ranní družiny, se řídí stanoveným rozpisem příchodu do ranní školní družiny a budou testování PŘED vstupem do školní družiny.

 

Ranní ŠD od 6.30 do 7.15.
Vzhledem k testování žáků, budou příchody do ŠD v těchto časech: 6.30, 6.45, 7.00, 7.15. Paní vychovatelka žáky odvede do testovací místnosti a poté je předá do oddělení ŠD. Odpolední ŠD bude do 17 hodin.
Vyplňte prosím odchody vašeho dítěte ze ŠD, které budou platit od 12.4. /19.4. (viz v příloze odchody žáků ze ŠD)

Odchody ze ŠD jsou možné v těchto časech: po vyučování, po obědě / viz rozpis obědů/, 12.45, 13.45, 15, 15.30, 16, 16.30 – 17.

 

Rozpisy příchodů a rozvrhy vyučování
 

1.C, 2.A (v dalším týdnu 1.A, 1.B) - příchod ke škole a testování  v 7.15 – 7. 35 hod
1.C a 1.A v postranním vchodu pavilonu B vzadu na konci nádvoří

2.A a 1.B v postranním vchodu pavilonu A vzadu na konci nádvoří

Vyučování: 1. hod. 7.35 – 8.20 hod.
                   2. hod. 8.30 – 9.15 hod.
                   3. hod. 9.35 – 10.20 hod.
                   4. hod. 10.30 – 11.15 hod.
                   5. hod. 11.25 -  12.10 hod.

2.C, 3.A ( v dalším týdnu 2.B, 3.B)  příchod ke škole a testování 7.35 – 7.55 hod.
2.C a 2.B v postranním vchodu pavilonu B vzadu na konci nádvoří

3.A a 3.B v postranním vchodu pavilonu A vzadu na konci nádvoří

Vyučování: 1. hod. 7.55 – 8.40 hod.
                   2. hod. 8.50 – 9.35 hod.
                   3. hod. 9.55 – 10.40 hod.
                   4. hod. 10.50 – 11.35 hod.
                   5. hod. 11.45 – 12.30 hod.

3.C, 4.A (v dalším týdnu 4.B, 4.C) – příchod ke škole a testování 7.55 – 8.15 hod.

3.C a 4.B v postranním vchodu pavilonu B vzadu na konci nádvoří

4.A a 4.C v postranním vchodu pavilonu A vzadu na konci nádvoří

Vyučování: 1. hod. 8.15 – 9.00 hod.
                   2. hod. 9.10 – 9.55 hod.
                   3. hod. 10.15 – 11.00 hod.
                   4. hod. 11.10 – 11.55 hod.
                   5. hod. 12.05 – 12.50 hod.

 

5.A (v dalším týdnu 5.B, 5.C) – příchod ke škole a testování 8.15 – 8.30 hod.

5.A a 5.B v postranním vchodu pavilonu B vzadu na konci nádvoří

5.C v postranním vchodu pavilonu A vzadu na konci nádvoří

Vyučování: 1. hod. 8.30 – 9.15 hod.
                   2. hod. 9.25 – 10.10 hod.
                   3. hod. 10.30 – 11.15 hod.
                   4. hod. 11.25 – 12.10 hod.
                   5. hod. 12.20 – 13.05 hod.
                   6. hod. 13.15 – 14.00 hod.

Počet vyučovacích hodin se řídí rozvrhem tříd stanoveným od 1. 9. pro běžnou výuku.

                                           
Odchod žáků ze školy

Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odcházejí po vyučování.
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí po obědě – viz. rozpis stravování

Stravování ve školní jídelně od 12. 4.

Kdo se bude chtít od 12. 4. stravovat, musí si obědy přihlásit.

Stravování v některých dnech může zasáhnout i do vyučovacích hodin.
 

                      1. A, B, C + 2. A           11.15  - 11.45 hod. 
                      2. B, C                          11.50  - 12:10 hod.
                      3. A, B, C                      12.15  - 12.35 hod

                      4. A, B, C                      12.40 – 12:55
                      5. A, B, C                      13.00  - 13.15 hod. (v úterý 13:30 – 13:45)
                      

Výdej do "okénka"

Kdy: od 12. 4. 2021 v době od 14.00 – 14.30 hod.

Kde: okénko u zadního vchodu školy (u rampy).  Při pohybu na rampě dbejte zvýšené opatrnosti.

Jak: v jednorázovém nevratném obalu s možností ohřevu v mikrovlnné troubě doma (do vlastních nádob nelze jídlo vydávat)

Pro koho: pro všechny žáky na distanční výuce a v první den nemoci

Výjimka pro děti IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině  a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program
v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují
do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako
při prezenční výuce. Na děti IZS účastnících se programu školní družiny
se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
Zájem o tuto službu a potvrzení zaměstnavatele (možno i naskenované) zašlete nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 9.00 hod. na email jirankova@zsdubina.cz

nebo případné dotazy na tel. 721 442 462

Soubory ke stažení

 

Autor: kudrnacova@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 08. 04. 2021