Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Aktuální informace školní družiny

Žáci 1. - 3. tříd jsou dle předběžných přihlášek do ŠD přijati, rodiče vyplní Přihlášku k zájmovému vzdělávání do ŠD 4.9.2023 a pošlou zpět do ŠD do 5.9.2023.

Žáci 4. - 5. tříd budou umístěni dle volné kapacity ŠD . Rodiče budou o přijetí - nepřijetí žáka informováni vedoucí vychovatelkou do 11.9.2023.

Platba příspěvků ŠD:

Je nutné vždy uvést specifický symbol 649310 a variabilní symbol / registrační číslo žáka/ - pokud toto nezadáte, platba nebude přiřazena na účet žáka. Kontrolu platby můžete provést v Bakalářích.

800,- Kč za období září -prosinec  platba od 20.9. do 30.9.2023  - platební údaje budou mít žáci v notýsku ŠD do 19.9., neplaťte dříve!

1200,- Kč za období leden - červen  platba od 8.1. do 30.1.2024

 

Provoz ŠD:

 Zvonky při vstupu na pavilon B nefungují, v případě, že potřebujete mluvit s paní vychovatelkou, volejte na družinový telefon 721 442 462.

 

Jarní prázdniny    11.3. - 15.3.2024

Žáky přihlašujte do 22.2. na email: druzina@zsdubina.cz

Pokud bude přihlášeno méně než 15 žáků, provoz ŠD bude zrušen. Rodiče budou informováni do 27.2.2024.

Provoz ŠD se v době jarních prázdnin ruší.

 

Velikonoční prázdniny  28.3.2024

Žáky přihlašujte do 8.3.2024 na email druzina@zsdubina.cz

Pokud bude přihlášeno méně než 15 žáků, provoz bude zrušen. Rodiče budou informováni do18.3.2024.

Provoz ŠD je o velikonočních prázdninách zrušen z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků.

         

 

 

 

Zájmové kroužky: informace dostanou žáci 4.9.

                              žáky přihlašujte písemně do 7.9. u paní vychovatelky


Monika Jiránková
vedoucí vychovatelka
tel.  721 442 462
e-mail: druzina@zsdubina.cz

AKCE ŠD:

viz celoroční plán práce