Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Aktuální informace školní družiny

Žáci 1. - 3. tříd jsou dle předběžných přihlášek do ŠD přijati, rodiče vyplní Přihlášku k zájmovému vzdělávání do ŠD 4.9.2023 a pošlou zpět do ŠD do 5.9.2023.

Žáci 4. - 5. tříd budou umístěni dle volné kapacity ŠD . Rodiče budou o přijetí - nepřijetí žáka informováni vedoucí vychovatelkou do 11.9.2023.

Platba příspěvků ŠD:

Je nutné vždy uvést specifický symbol 649310 a variabilní symbol / registrační číslo žáka/ - pokud toto nezadáte, platba nebude přiřazena na účet žáka. Kontrolu platby můžete provést v Bakalářích.

800,- Kč za období září -prosinec  platba od 20.9. do 30.9.2023  - platební údaje budou mít žáci v notýsku ŠD do 19.9., neplaťte dříve!

1200,- Kč za období leden - červen  platba od 20.1. do 30.1.2023

 

Provoz ŠD:

Letní prázdniny 3.7. - 4.7. 2023 (8.00 - 14.00h bez oběda)

Žáky přihlašujte do 16.6.2023 na e-mail : druzina@zsdubina.cz

Pokud bude přihlášeno méně než 15 žáků, provoz ŠD bude zrušen a rodiče budou informováni 19.6.2023 

 

 

  

Zájmové kroužky: jsou v provozu dle rozpisu


Monika Jiránková
vedoucí vychovatelka
tel.  721 442 462
e-mail: druzina@zsdubina.cz

AKCE ŠD:

viz celoroční plán práce