Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 3.C

Třídní učitel
Mgr. Simona Němcová

Novinky