Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 7.A

Třídní učitel
Mgr. Andrea Baraczová

Novinky