Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zaměstnanci školy

Vedení školy

 • Mgr. Bc. Kozáková Ludmila – ředitelka školy
 • Mgr. Pravec David - zástupce ředitele školy

I. stupeň

 • Mgr. Kárychová Edita
 • Mgr. Zahálková Dáša
 • Mgr. Košťálková Jana
 • Mgr. Rainbergová Eva
 • Mgr. Morávková Ivanka
 • Mgr. Drahokoupilová Monika
 • Mgr. Krejčová Eva
 • Mgr. Kudrnáčová Kristýna
 • Mgr. Krátká Anna
 • Bc.   Kumpanová Marcela DiS
 • Mgr. Křivková Naděžda
 • Mgr. Brandejsová Hana
 • Mgr. Jiskrová Monika
 •  Bc.  Korelová Martina
 •         Hanslová Kristýna

II. stupeň

 • Mgr. Rozinková Ivana
 • Mgr. Theimerová Karolína
 • Mgr. Mikšová Hana - výchovná poradkyně
 • Mgr. Malá Tereza 
 • Mgr. Hemská Radka – kariérový poradce, volba povolání
 • Mgr. Tomášková Iva
 • Mgr. Ošlejšek Jakub  
 • Ing.  Zozuláková Zuzana - výchovná poradkyně
 • Mgr. Hrušková Martina
 • Mgr. Krejčíková Barbora – metodik prevence rizikových jevů
 • Mgr. Poláčková Petra 
 • Mgr. Kolovratníková Lucie
 • Mgr. Šimečková Petra
 • Mgr. Poláková Martina
 • Mgr. Herynková Irena
 • Mgr. Slezáková Iva
 • Mgr. Kverková Eva
 • Mgr. Uttendorfská Ivana
 •  Bc.  Baumgärtner Dominik
 • Mgr. Třetinová Barbora
 • Mgr. Dudková Helena
 • Mgr. Zitková Johana
 • Mgr. Kašparová Sabina
 •          Topolská Tereza
 • Mgr. Dohunek Ljudvih
 • Mgr. Baraczová Andrea

 

 • Zemanová Iveta - asistentka pedagoga
 • Báňová Monika - asistentka pedagoga
 • Vodrážková Ivana - asistentka pedagoga
 • Tichá Eva - asistentka pedagoga
 • Merzová Ludmila - asistentka pedagoga
 • Horzov Vira - asistentka pro ukrajinské žáky
 • Antolová Dominika - asistentka pedagoga
 • Línková Klára - asistentka pedagoga
 • Říhová Lucie - asistentka pedagoga, školní asistentka OP JAK
 • Tesařová Andrea - asistentka pedagoga
   
 •  Mgr. Felgrová Lucie - školní psycholog
   
 • Školní družina:  Jiránková     Monika          vedoucí vychovatelka                             
                            Mertová Bohdana DiS - vychovatelka 
                            Krčmářová Sylva - vychovatelka 
                            Urbanová Veronika - vychovatelka 
                            Janišová Pavlína  - vychovatelka 
                            Marková Vlasta - vychovatelka, školní asistentka OP JAK
                            Kohoutková Alena- vychovatelka

                               

 • Školní jídelna:    Třešňáková Marie  vedoucí školní jídelny  
                             Vacek Roman  hlavní kuchař
                             Bourová Adriana

                             Husáková Šárka
                             Rulcová Bohdana
                             Takáčová Lenka
                             Tesařová Jitka
                             Vacková Eva
                              Uhlířová Alena

                        

                                                                

 

 • Správní úsek:   Kielová Zuzana     ekonomka školy 
                            Bečková Alena   mzdová účetní
                            Štěpánková Dana  - spisový a administrativní pracovník
                            Korf Pavel     školník
                            Mráčková Hana
                            Konířová Jaroslava
                            Melounková Dana             
                            Šprachtová Ludmila
                            Ventluková Monika
                            Lukáčová Alena
                            

                                                               

                          

 • Správci školního hřiště a tělocvičen:   Mildner Rudolf
                                                               Vanická Alena