Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zaměstnanci školy

Vedení školy

 • Mgr. Bc. Kozáková Ludmila – ředitelka školy
 • Mgr. Rozinková Ivana – zástupce ředitelky školy
 • Mgr. Pravec David - vedoucí metodik 1. stupně

I. stupeň

 • Mgr. Kárychová Edita
 • Mgr. Čiháková Tereza
 • Mgr. Formáčková Jana
 • Mgr. Zahálková Dáša
 • Mgr. Kadlecová Helena
 • Mgr. Rainbergová Eva
 • Mgr. Morávková Ivanka
 • Mgr. Drahokoupilová Monika
 • Mgr. Krejčová Eva
 • Mgr. Miletínová Nela
 • Mgr. Kudrnáčová Kristýna
 • Mgr. Stejskalová Veronika
 • Mgr. Theimerová Karolína
 • Mgr. Němcová Simona
 • Bc.   Kumpanová Marcela DiS
 • Mgr. Braborcová Jana

II. stupeň

 • Mgr. Horná Jana
 • Mgr. Mikšová Hana - výchovná poradkyně
 • Mgr. Malá Tereza 
 • Mgr. Hemská Radka – kariérový poradce, volba povolání
 • Mgr. Zvolánková Věra
 • Mgr. Ošlejšek Jakub  
 • Ing.  Zozuláková Zuzana - výchovná poradkyně
 • Mgr. Hrušková Martina
 • Mgr. Krejčíková Barbora – metodik prevence rizikových jevů
 • Mgr. Poláčková Petra 
 • Mgr. Kolovratníková Lucie
 • Mgr. Šimečková Petra
 • Mgr. Poláková Martina
 • Mgr. Herynková Irena
 • Mgr. Fiebiger Petr
 • Mgr. Lukášová Věra
 • Mgr. Slezáková Iva
 • Mgr. Kverková Eva
 • Mgr. Uttendorfská Ivana
 • Mgr. Marešová Kristýna
 • Balková Veronika

 

 • Zemanová Iveta - asistentka pedagoga
 • Báňová Monika - asistentka pedagoga
 • Janišová Pavlína - asistentka pedagoga
 • Vodrážková Ivana - asistentka pedagoga
 • Kohoutková Alena - asistentka pedagoga
 • Taichnerová Eva - asistentka pedagoga
   
 •  Mgr. Felgrová Lucie - školní psycholog
   
 • Školní družina:  Jiránková     Monika          vedoucí vychovatelka                             
                            Mertová Bohdana DiS
                            Krčmářová Sylva
                            Urbanová Veronika
                            Mgr. Karásková Marta     
                            Marková Vlasta
                            Formánková Aneta
                               
 • Školní jídelna:   Kielová Zuzana  vedoucí školní jídelny  (od 1. 1. 2021 zastupuje Marie Třešňáková)
                            Čtvrtečková Petra
                            Tesařová Jitka
                            Takáčová Lenka
                            Uhlířová Alena
                            Čiháková Štěpánka
                            Jeníková Romana
                            Kořínková Radka

                                                                

 

 • Správní úsek:    Petráňová  Květoslava     ekonomka školy (od 1. 1. 2021 zastupuje Zuzana Kielová)
                            Bečková Alena   mzdová účetní
                            Třešňáková Marie  - spisový a administrativní pracovník
                            Korf Pavel     školník
                            Mráčková Hana
                            Konířová Jaroslava
                            Melounková Dana             
                            Šprachtová Ludmila
                            Ventluková Monika
                            Michalová Lucia
                            Marksová Marcela

                                                               

                          

 • Správci školního hřiště a tělocvičen:   Mildner Rudolf
                                                               Vanická Alena