Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Školní družina

Umístění školní družiny

 • Pavilon B,
  • přízemí, č.dveří 105 - 109
  • 3. patro, č. dveří 163,164
 • Telefon: 721 442 462   e-mail: druzina@zsdubina.cz
 • Vedoucí vychovatelka: Monika Jiránková

Provoz školní družiny

 • Ranní ŠD: 6:30 - 7:40
 • Odpolední ŠD: 11:40 - 17:00

Vstup do školní družiny

zvonek pav. B dle rozpisu na dveřích , do školní družiny nevstupujte, čekejte na své děti před vchodem pavilonu B

Prosíme rodiče, aby z důvodu nenarušování aktivit s žáky v ranní družině  posílali žáky do družiny nejpozději do 7.15 h

11.40 - 17:00 zvonek pavilon B

 • 1. oddělení - p. vychovatelka Sylva Krčmářová
 • 2. oddělení - p. vychovatelka Monika Jiránková
 • 3. oddělení - p. vychovatelka Bohdana Mertová, DiS.
 • 4. oddělení - p. vychovatelka Vlasta Marková
 • 5. oddělení-  p.vychovatelka Veronika Urbanová
 • 6. oddělení - p. vychovatelka Mgr. Marta Karásková
 • 7. oddělení - p. vychovatelka Aneta Formánková

Zájmové kroužky:  

zájmová činnost bude s ohledem na nemísení skupin probíhat v odděleních ŠD - informace u p.vychovatelek

Pondělí:

 

 

Úterý:

 • plavání 14.45  - 17.35   p. Krčmářová  - pokračuje skupina pokročilých, kteří jsou přihlášeni od loňského školního roku

Středa:

Čtvrtek:

 

Placení příspěvků ŠD:

 • měsíční poplatek 200,- Kč bankovním převodem - viz Vnitřní směrnice  
 • termíny placení - viz Vnitřní směrnice
   

Podmínky přihlašování dětí k pobytu ve ŠD v době prázdnin - viz Řád ŠD

Vzdělávací program školní družiny

 • Září: Vítáme Vás ve školní družině
 • Říjen: Podzim všechny barvy vzal a jimi maloval
 • Listopad: Když padá listí
 • Prosinec: Čas adventní
 • Leden: Paní Zima a její kouzla
 • Únor: V dobrém jsme se sešli
 • Březen: Kniha - studna moudrosti
 • Duben: Přišlo jaro mezi nás
 • Květen: Když všechno kvete
 • Červen: Než naposledy zazvoní ss
Posvícení v družině
Posvícení v družině
Posvícení v družině
Posvícení v družině