Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 9.B

Třídní učitel
Ing. Naďa Jakubcová

Novinky