Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 9.B

Třídní učitel
Mgr. Radka Hemská

Novinky