Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Kalendář akcí

6.2. do 7.2.
Celoškolní projekt

Zdravý životní styl

25.2. do 26.2.
Den otevřených dveří pro MŠ
4.3.
Den otevřených dveří pro MŠ a předškoláky
25.3.
Den otevřených dveří pro MŠ a předškoláky
1.4.
Velikonoční dílny
16.4.
Konzultace pro rodiče

I.st. od 15.30 hod.

II. st. od 16.30 hod. 

22.4.
Celoškolní projekt

Den Země

4.6.
Třídní schůzky

I.st. od 16.30 hod.

II. st. od 17.00 hod. 

23.6.
Celoškolní projekt

Ochrana člověka za mimořádných situací