Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Kalendář akcí

20.12.
Filmové představení - CineStar

2. stupeň
od 10 hodin

21.12.
Filmové představení - CineStar

1. stupeň
od 9 hod

10.1.
Konzultace pro rodiče

Konzultace pro rodiče

I. st. od 15.30 hod.
II. st. od 16.30 hod.

30.1. do 31.1.
Celoškolní projekt - Zdravý životní styl
7.3.
Den otevřených dveří

Pro MŠ a předškoláky

21.3.
Den otevřených dveří

Pro MŠ a předškoláky

15.4.
Konzultace pro rodiče

Konzultace pro rodiče

I. st. od 15.30 hod.
II. st. od 16.30 hod.

17.4.
Celoškolní projekt - Den Země
6.6.
Třídní schůzky

Třídní schůzky

I. st. od 16.30 hod.
II. st. od 17.00 hod.

7.6.
Celoškolní projekt - Ochrana člověka za mimořádných událostí