Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Výchovný poradce

Mgr. Hana Mikšová
Ing.  Zuzana Zozuláková

pavilon A, přízemí, číslo dveří 8
e-mail: vychovny.poradce@zsdubina.cz
telefon: 

Výchovný poradce:

  • spolupracuje se školním psychologem, logopedem, metodikem prevence, kariérovým poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky
  • zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR
  • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
  • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
  • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák,
  • žák – žák)
  • sleduje nadané žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním

Konzultace pro rodiče a žáky: