Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Školní psycholog


Školní psycholožka: Mgr. Lucie Felgrová

Kontakt:         e-mail: felgrova.zsdubina@gmail.com

                        telefon:  +420 602 770 601

Kde mě najdete: ZŠ Dubina, pavilon A, 2. patro, č. místnosti 44

 

Pracovní doba a orientační rozpis konzultačních hodin:

Pondělí:

8:00 – 12:00 – práce se třídami, depistážní činnost, diagnostika, prevence apod.

12:30 – 15:00 – individuální konzultace pro rodiče, žáky a pedagogy, individuální a

                          skupinové vedení žáků

Úterý:

13:00 – 19:00 – individuální konzultace pro rodiče, žáky a pedagogy

Středa:

8:00 – 12:00 – individuální konzultace pro rodiče, žáky a pedagogy

12:30 – 14:00 – individuální a skupinové vedení žáků

Čtvrtek:

9:00 – 14:00 – práce se třídami, depistážní činnost, diagnostika, prevence apod.

 

Na konzultace se prosím vždy předem objednávejte (telefonicky nebo emailem).

Aktuální sdělení a změny najdete v sekci aktuality.

 

Co může být například tématem konzultace:

 • Potíže v kolektivu, se spolužáky, jiné vztahové problémy
 • Osobní nepohoda, tíživá rodinná situace
 • Výukové obtíže, školní neúspěšnost a neprospěch
 • Poradenství při potížích spojených se specifickými poruchami učení (SPU) nebo podezřením na ně
 • Výchovné obtíže, poruchy chování
 • Diagnostika a poradenství v oblasti učebního stylu
 • Poradenství a podpora v náročných životních situacích
 • Krizová intervence (akutní a těžce zvládnutelné stavy)
 • Adaptační potíže, zvládání změn ve škole i doma
 • Šikana a kyberšikana (role oběti i agresora)
 • Komunikace mezi rodinou a školou
 • Podezření na psychické onemocnění
 • Doporučení dalších odborníků
 • A jiné

 

Školní psycholog poskytuje své služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům (pouze ze ZŠ Dubina). Všechny psychologické služby jsou poskytovány bezplatně. Práce školního psychologa je vázána platnými zákonnými a profesními etickými normami.