Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Informace k přijímacímu řízení

 

1. INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ na střední školy ve školním roce 2021-2022 (staré údaje, bude aktualizováno na konci října 2022)

  • Informace o středních školách v Pardubickém kraji najdete v brožuře - Atlas školství (každý žák 9. ročníku obdržel ve škole) nebo ostatní kraje najdete na webových stránkách  www.atlasskolstvi.cz.
  • Pokud mají žáci zájem o obor, kde se dělají talentové zkoušky, podávají si sami přihlášku na danou školu nejpozději do 30.11.2021. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se budou konat v pracovních dnech od 4. ledna do 31. ledna 2022 
  • Vzory přihlášek jsou na stránkách MŠMT nebo na www.atlasskolstvi.cz – žáci obdrží přihlášky na talentové obory v listopadu 2021 či na ostatní obory v únoru 2022(ihned po předání vysvědčení) ve škole, avšak poté je musí vyplněné ještě potvrdit škola, která vyplňuje zadní stranu přihlášky (ne žáci!).
  • Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitelé SŠ nejpozději do 31.1.2022!!! 
  • Žáci mohou pro první kolo přijímacího řízení podávat max. 2 přihlášky!! (2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou v listopadu a 2 přihlášky na školy bez talentové zkoušky v únoru)
  • V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ (4 leté obory): 1. termín je 12. 4. 2022 (úterý) a 2. termín je 13. 4. 2022 (středa). Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 10.5. a 11.5.2022.

Na přihlášce ke studiu žák vyplní pouze oddíl A,  a zajistí si lékařské potvrzení (je-li vyžadováno) o schopnosti studovat vybraný obor. Na přihlášky se zapisují obě školy, na které se žák hlásí. Na obou přihláškách musí být zachováno stejné pořadí škol!!! (Škola, která je na prvním místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku v 1. termínu a škola, která je na druhém místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku ve 2. termínu). Pořadí škol NEROZHODUJE o tom, které škole dává žák přednost! 

  • Nejpozději do 18. února 2022 žák odevzdá přihlášky kariérovému poradci (u oborů s talentovou zkouškou během měsíce listopadu) a ten žákovi školou potvrzené přihlášky vrátí zpět. Na přihlášky na obory bez talentové zkoušky se bude psát prospěch z celého 8.ročníku a pol.9.ročníku.

 Žáci SAMI podávají přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 1.března 2022 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021).

Ve školním roce 2021/2022 se koná jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka pouze u maturitních oborů. (kromě uměleckých škol a konzervatoří - zde se nekoná).  Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. (na učební obory se přijímací zkouška nekoná!)

 U přijímacích zkoušek jsou v obou testech z M, Čj  uzavřené i otevřené úlohy, ve kterých bude hodnocen také postup řešení. Ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacích zkoušek - seznam přijatých uchazečů - cca 27.4.2022 . V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou. V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na SŠ.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Nejpozději do 15. března 2022 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021) obdrží zákonný zástupce žáka na své základní škole tzv. ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit na školu, kterou si žák vybere. Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů)

Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

na těchto adresách najdete přehled škol, kde zůstávají volná místa do různých oborů do 2.kola přijímacího řízení: www.klickevzdelani.cz/prijimacky, www.atlasskolstvi.cz

 

2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na osmiletá gymnázia

Platí stejné podmínky jako u přijímacího řízení na střední školy (viz výše).

Žáci konají přijímací zkoušku  z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA dne 19. 4. 2022 (úterý) - 1. termín a 20.4. 2022 (středa) - 2. termín. Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 10.5. a 11.5.2022.

Na Gymnázium Dašická bude přijato  60 žáků (2 třídy), odkaz www.gypce.cz , na Gymnázium v Holicích a Přelouči po 30 žácích.

Přihlášku obdrží žáci ve škole, vyplní a odevzdají třídní učitelce v dohodnutém termínu.

KÓD A NÁZEV OBORU: 79 - 41 - K/81  Gymnázium

----------------------------------------------------

Kde možno studovat profese voják, policista:

 

!!!CHCI BÝT POLICISTOU:

obor studia: Bezpečnostně právní činnost, kód: 68-42-M/01

1.Střední průmyslová škola chemická Pardubice

(Více informací na: https://www.spsch.cz/)

Obor Bezpečnostně právní činnost je samozřejmě možné studovat i jinde – např. :

2.ve Skutči (Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů)

3.v Třebechovicích pod Orebem (TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s. r. o. – soukromá škola)

4.v Moravské Třebové (Integrovaná střední škola Moravská Třebová)

5.v Trutnově (Bezpečnostně právní akademie, s. r. o. – soukromá škola)

6.ve Dvoře Králové n. L. (Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem)

7.v Jihlavě (TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. – soukromá škola)

8.v Praze

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola – soukromá škola

Střední zdravotnická škola

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o. – soukromá škola

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

 

 

!!!CHCI BÝT VOJÁKEM:

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Více informací na:

https://www.vsmt.cz/files/aktuality/aktuality.aspx

https://www.vsmt.cz/files/2021-22/nabor-prirucka.pdf

https://www.vsmt.cz/files/2021-22/nabor-letak.pdf

Kontakt pro případné dotazy: nprap. Smital Stanislav: smital@vsmt.cz; tel.: 973 274 264

 

Rekrutační pracoviště Pardubice

https://www.kvv-pardubice.army.cz/

Kontakt: kariera.pardubice@army.cz; tel.: 973 243 251, 973 243 256

 

!!! Sledujte webové stránky středních  škol, o které máte zájem, dny otevřených dveří budou dle situace  on-line nebo osobně.

 

Užitečné odkazy

https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Prijimaci-rizeni...

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-s...

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

http://www.sevt.cz/produkt/prihlaska-ke-vzdelavani-studiu-ve-ss-forma-vz...

www.infoabsolvent.cz

 

V případě jakýchkoli změn vás budu informovat a výše uvedené informace aktualizovat!

 

Pokud budete mít nějaký dotaz, pište na e-mail hemska@zsdubina.cz

 

S pozdravem Mgr.Radka Hemská