Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Atlasy školství všech krajů

Zasílám odkaz na ATLASY ŠKOLSTVÍ VŠECH KRAJŮ - v elektronické podobě

https://www.atlasskolstvi.cz/a8713-

 

VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL - Enteria aréna Pardubice

V pátek 8.11.2019 proběhne v Enteria aréně v Pardubicích výstava středních škol zejména Pardubického kraje od 9h. do 18h.

 

VÝSLEDKY PŘÍKLADŮ k pracovním sešitům z M a ČJ:

Žáci, kteří si objednali pracovní sešity s příklady k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka je obdrželi tento týden (21.- 25.10.2019). Přikládám výsledky k oběma pracovním sešitům (viz přílohy níže).

 

Výstava škol - SCHOLA BOHEMIA

Ve dnech 1. 11. 2019 (pátek)  a 2. 11. 2019 (sobota) proběhne výstava středních škol SCHOLA BOHEMIA v Pardubickém kraji. Místo konání je výstaviště IDEON, doba trvání je v pátek od  8.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Parkování zdarma. Letošní deváťáci nepůjdou do Ideonu se svojí třídou, neboť mají ředitelské volno. Pokud budou mít zájem navštívit přehlídku středních škol zejména Pardubického kraje, musí ji navštívit soukromě.

Dne 8.11. 2019 proběhne od 8 do 16 hodin  školská výstava odborných učilišť a praktických škol VÝCHODOČESKÉHO REGIONU ve vstupní hale pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích.

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://www.klickevzdelani.cz/Managementškol/Ředitelna/PřijímacířízenínaSŠ.aspx

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

http://www.sevt.cz/produkt/prihlaska-ke-vzdelavani-studiu-ve-ss-forma-vz...

www.infoabsolvent.cz

 

!!! Upozorňuji žáky a rodiče, že  termín odevzdání přihlášek na střední školy na obory s talentovou zkouškou je 2.12.2019. !!!

 

PŘIHLÁŠKY NA SŠ

Ihned po vydání pololetního vysvědčení obdrží žáci devátých ročníků  dvě přihlášky na SŠ. Žáci si mohou tedy podat přihlášku v 1.kole přijímacího řízení na SŠ maximálně na dvě školy (obory). Vyplňují pouze stranu A. Na obě přihlášky žáci napíší obě školy, kam chtějí dát přihlášku a na obou přihláškách bude pořadí škol stejné!!! Budou tedy dvě naprosto stejně vyplněné přihlášky! Vyplněné přihlášky přinést do školy nejpozději do 20.2.2020 pí. uč. Hemské. Po kontrole a potvrzení přihlášek budou přihlášky žákům vráceny a sami si je předají na dané školy nejpozději do 2.3.2020.

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Během měsíce března obdrží zákonní zástupci vycházejících žáků tzv. ZÁPISOVÉ LÍSTKY (prosím pečlivě uložit).

Zápisové lístky se musí nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí ředitele SŠ o přijetí žáka odevzdat na školu, kterou si žák vybere (po přijímacích zkouškách). Na zápisových lístcích vyplní zákonní zástupci název školy+obor, na který se žák hlásí+podpis žáka a zákonného zástupce. Odevzdat zápisový lístek se může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkch školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů)

Pokud nebude žák přijat na žádnou SŠ, podává přihlášky do 2. kola přijímacího řízení, kdy již může podat libovolný počet přihlášek (dle volných míst). Podmínky pro přijetí žáků ve 2. kole přijímacího řízení si ředitelé SŠ stanovují sami.

 

Přijímací řízení na osmiletá gymnázia

Platí stejné podmínky jako u přijímacího řízení na střední školy (viz níže).

Žáci konají přijímací zkoušku pouze z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA dne 16. 4. 2020 (čtvrtek) - 1. termín a 17. 4. 2020 (pátek) - 2. termín.

Na Gymnázium Dašická bude přijato  60 žáků (2 třídy), odkaz www.gypce.cz , na Gymnázium v |Holicích a Přelouči po 30 žácích.

Přihlášku obdrží žáci ve škole, vyplní a odevzdají třídní učitelce v dohodnutém termínu.

KÓD A NÁZEV OBORU: 79 - 41 - K/81  Gymnázium

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019 – 2020

 • Informace o středních školách najdete v brožuře - Atlas školství (každý žák 9. ročníku obdržel ve škole) nebo na www.atlasskolstvi.cz.
 • Pokud mají žáci zájem o obor, kde se dělají talentové zkoušky, podávají si sami přihlášku na danou školu nejpozději do 2.12.2019. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se budou konat v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020 a talentové zkoušky na konzervatoře od 15. do 31. ledna 2020.
 • Vzory přihlášek jsou na stránkách MŠMT nebo na www.atlasskolstvi.cz.
 • V letošním školním roce se budou konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka na všechny obory zakončené maturitní zkouškou na všechny typy škol (kromě uměleckých škol a konzervatoří).  Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.
 • Žáci mohou pro první kolo přijímacího řízení podávat max. 2 přihlášky!!
 • V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ: 1. termín je 14. 4. 2020 (úterý) a 2. termín je 15. 4. 2020 (středa). Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 13.5. a 14.5.2020.
 • Na přihlášce ke studiu žák vyplní pouze oddíl A,  a zajistí si lékařské potvrzení (je-li vyžadováno) o schopnosti studovat vybraný obor. Na přihlášky se zapisují obě školy, na které se žák hlásí. Na obou přihláškách musí být zachováno stejné pořadí škol!!! (Škola, která je na prvním místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku v 1. termínu a škola, která je na druhém místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku ve 2. termínu)
 • Nejpozději do 20. února 2020 žák odevzdá přihlášky kariérovému poradci (u oborů s talentovou zkouškou během měsíce listopadu třídnímu učiteli , který doplní prospěch z 8. ročníku) a žákovi školou potvrzené přihlášky vrátí zpět.
 •  Žáci SAMI podávají přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 2. března 2020 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 2. prosince 2019).
 •  U přijímacích zkoušek jsou v obou testech z M, Čj  uzavřené i otevřené úlohy, ve kterých bude hodnocen také postup řešení. Ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacích zkoušek - seznam přijatých uchazečů- až kolem 28. 4. 2020. V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou. V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na SŠ.
 • Podmínky a termíny přijímacích zkoušek zveřejní ředitelé SŠ do 31. ledna 2020.
 • Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.
 • Nejpozději do 15. března 2020 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019) obdrží zákonný zástupce žáka na své základní škole tzv. zápisový lístek, který musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit na školu, kterou si vybere. Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.
 • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkch školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů)
 • Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Konzultační hodiny kariérového poradce: KDY: každé první pondělí v měsíci od 14h. do 15h. (nebo jindy po předchozí domluvě) - prosím o oznámení předem o vaší návštěvě! Děkuji!

                                                                          KDE: pavilon A, II.patro, číslo dveří 48 - Mgr. Radka Hemská