Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Opatření z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany žáka

 

Vážení rodiče, milí žáci, návštěvníci školy,

 

od úterý 29. 3. 2016 z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany žáků naší školy

zavádíme následná opatření, která se týkají vstupu dospělých osob do pavilonů školy v průběhu dne, pokud tento vstup nebude povolen v rámci celoškolních aktivit (např. třídní schůzky, konzultace, Dny otevřených dveří, besídky apod.).

 

  • Do školních pavilonů žák vstupuje sám bez doprovodu. Doprovod čeká na dítě i při odchodu ze školy před vstupními dveřmi na pavilony.

 

  • Vstup do školy od 8:00 hod. bude umožněn pouze přes pavilon A, kde jsou umístěny zvonky. Nezvoňte prosím na všechny zvonky najednou, protože pak není možné dveře otevřít ani z jednoho videotelefonu.

 

  • Vstup návštěv a zákonných zástupců za vyučujícími v průběhu celého dne je možný pouze po předchozí domluvě s vyučujícím, který si je u vstupních dveří v domluvený čas vyzvedne. Ostatní návštěvníci školy vstupují se souhlasem pověřených pracovníků po zazvonění na videotelefon.

 

  • Pokud přichází žák 1. stupně do školy později (lékař, tréninky…), může ho doprovod dovést do šaten pavilonu B.

 

  • Smyslem výchovy je i to, že dítě vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti, a proto nebude možné volně vstupovat do školy (např. se zapomenutými svačinami, pomůckami, úkoly atd.).

 

  • Pokud si dítě vyzvedáváte ve škole z důvodu úrazu, náhlé nevolnosti dítěte, je vstup do školy umožněn přes pavilon A na zazvonění.

 

  • Vyzvedávání dětí ze školní družiny se řídí pokyny vedoucí vychovatelky.

 

  • Tato opatření se týkají i ZUŠ a zájmových kroužků v areálu školy.

 

 

Děkujeme za pochopení a za dodržování těchto opatření, která jsou v zájmu bezpečnosti Vašich dětí.

 

                                                                         Mgr. Bc. Ludmila Kozáková,

                                                                                 ředitelka školy