Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 4.B

Třídní učitel
Bc. Marcela Kumpanová, DiS

Novinky