Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Cena obědů od 1. září 2020

12.06.2020

Cena obědů od 1. září 2020

Vážení rodiče,

abychom zachovali předepsanou kvalitu školních obědů a dodrželi spotřební koš potravin,  je z důvodu nárůstu cen nutné od 1. 9. 2020 zvýšit finanční normativ:

Věk

     Cena za oběd

          Měsíční záloha

7-10

27 Kč

540 Kč

11-14

30 Kč

600 Kč

15 a více

34 Kč

680 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou (školní rok je  od 1. 9. – 31. 8.) dle Vyhlášky o školním stravování 107/2005. Pokud  tedy Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.

 

Zálohy na školní stravování je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na následující měsíc
na účet číslo : 10006-9700128524/0600

Zvýšenou zálohu na stravování je nutné uhradit do 15. srpna 2020.

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 12. 06. 2020