Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Cena obědů (platné od 1. září 2022)

14.06.2022

Věk                            Cena za oběd                               Měsíční záloha

7-10                               30,- Kč                                         600,-Kč

11-14                            33,- Kč                                          660,- Kč

15 a více                       37,- Kč                                          740,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou

(školní rok je  od 1. 9. – 31. 8.) dle Vyhlášky o školním stravování 107/2005.

Pokud  tedy Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.

Zálohy na školní stravování je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet číslo : 10006-9700128524/0600

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 18. 06. 2022