Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Co dokáží lidské ruce

Dominika Procházková, 9. B

Něčí ruce dokáží,
co se tobě nedaří.
Pravou, levou to zkoušet můžeš,
stejně ničemu nepomůžeš.
Někoho ruce prostě jen zlobí,
a nakonec ho u těla pouze zdobí.

Snad ale každý má někde své místo, u někoho v objetí,
ve kterém čas tak rychle neletí.
Například děvče u svého chlapce,
který ji u sebe drží tak sladce.
Anebo děťátko v objetí maminky,
v těch krásných chvílích každičké vteřinky.

Co ruce dokáží je velký zázrak
a často k tomu stačí jen malý náznak!

30.10.2015

Autor: zsdubina@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 30. 10. 2015