Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Distanční výuka 3. 5. - 7. 5. 2021

02.05.2021

 

ANGLICKÝ JAZYK 3.5. – 7.5.

Dobrý den, přikládám zadání pro děti na distanční výuku.

  • Opakování: slovní zásoba ze str. 49, brush my teeth/hair, wash my hands/face…
  • Učebnice str. 53, 54.
  • Nová slovní zásoba: hot, cold, warm, dry your hands.

Přeji hezký den.

Marešová

PONDĚLÍ 3. 5.

Český jazyk:

Můžete začít básní k písmenu G, g na straně 82. Z papírových písmen poskládejte tato slova:

Hugo, tygr, Gusta, glóbus, gazela

Do žlutého sešitu se Sněhurkou diktujte dětem tato slova: Žaneta, Řehoř, Kája, Lenka, Cheb, Dan

Poté se budeme věnovat Ď, Ť, Ň. Jde o výslovnost. Použijte následující video, děti by měly slova opakovat nahlas a zřetelně.

https://www.youtube.com/watch?v=oPOOXz12T7o

Pracovní sešit: str. 47/pero, tulipán, tenisový míček

Písanka: 3. díl, strana 40. První dvě věty opíšete, poté budete psát: Kráva bučí. Čmelák bzučí. Slepice kdáká. Žába kváká. Sova houká. Husa kejhá. Pak napíšete psacím písmem písmena.

Matematika:  Učebnice str.6/2, 4, 5, 6     

ÚTERÝ 4. 5.

Český jazyk:

Dnes budeme pracovat na straně 84. Úkoly jsou napsané ve spodní části učebnice. Jde hlavně o dobrou výslovnost. Můžete použít i toto video, na konci je hra.

https://www.youtube.com/watch?v=oPOOXz12T7o

Pracovní sešit: str. 47/ trojúhelník, ano/ne a tužka

Písanka: str. 1 ve 4. díle

Matematika:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-do-11/priklady.html

Učebnice str. 7/ 1, 2, 3 Děkuji

       

 STŘEDA 5. 5.

Český jazyk:

Pracujeme ve slabikáři na straně 85. Úkoly dělejte dle zadání ve spodní části knihy. Z papírových písmen poskládejte tato slova: Káťa, Láďa, Máňa, Sváťa. Procvičte si ruce a prsty. Do žlutého sešitu se Sněhurkou diktujte dětem tato slova: chata, Eva, ořech, čárka, Karel, Dana

Pracovní sešit: str. 48/sova

Písanka: str. 3

Matematika:

Učebnice str. 7/5,6 a strana 8/1 a 3. Do malého modrého sešitu diktujte Vašemu dítěti příklady ze strany 7/4 zelené příklady. Vaše dítě píše jen výsledky. Děkuji

ČTVRTEK 6. 5.

Český jazyk:

Pracujeme ve slabikáři na straně 86. Podtrhejte v básni slabiku dě a vybarvěte si obrázek Úkoly dělejte dle zadání ve spodní části knihy.

Pracovní sešit: str. 49/tulipán, tenisový míček

Písanka: str. 4

Matematika:

Učebnice str. 8/3, 4, a rýsování na další straně 9 – stačí čtverce.

Zásady správného rýsování rovných čar:

dobře ořezaná tužka, případně mikrotužka (čára bude tenká a stejnoměrná)

nerozbité a čisté pravítko (neušpiníme papír)

pravítko držíme pevně celou plochou dlaně, proto raději používáme trojúhelníky (čára bude přímá)

tužku opíráme o spodní hranu pravítka (čára bude přímá)

tužku nedržíme kolmo na rýsovanou čáru, ale trochu ji skloníme ve směru pohybu, aby při rýsování "neskákala" (praváci rýsují zleva doprava, leváci zprava doleva)

tužku vedeme lehce a pohybujeme celou rukou

omezíme gumování                               

PÁTEK 7. 5.

Český jazyk:

Čeká nás slabikář na straně 87. Úkoly dělejte dle zadání ve spodní části knihy. Procvičte si ruce a prsty. Do žlutého sešitu přepište větu ze strany 47/19- jen první větu. Do desek vložte vystřižené slabiky dě, tě, ně.

Pracovní sešit: str. 49-tužka a puzzle

Písanka: str. 6 a 7

 Matematika:

Do malého modrého sešitu napište příklady ze strany 7/4 jen žluté a vypočítejte je.  V učebnici narýsujte na straně 9 obdélníky.

 SKN:

Nejdříve si ústně zopakujeme roční období, měsíce v roce, týden a dny v týdnu.

Učebnice str. 62, 63, 64

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6343-kdyz-se-rekne-nase-zeme-hymna-do-kufriku?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka%7E1-stupen-zs

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6341-kdyz-se-rekne-nase-zeme-vlajka-neni-satek?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka%7E1-stupen-zs

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2148-pardubicky-kraj?vsrc=vyhledavani&vsrcid=na%C5%A1e+vlast

                          

 

 

Autor: nemcova@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 06. 05. 2021