Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Informace k platbám do třídního fondu a do školní jídelny

09.09.2022

Vážení rodiče,
připomínáme rodičům informace o bezhotovostním způsobu úhrady třídního fondu (např. na školní potřeby a pomůcky, kulturní akce apod.).
O jednotlivých platbách budete mít  přehled v systému Bakaláři – e- žákovská knížka.
Jednorázový vklad do třídního fondu ve výši 1 000 Kč proveďte prosím nejpozději do 29. 9. 2022 (platební údaje najdete přímo v systému Bakaláři – popis najdete níže). Přihlašovací údaje jste obdrželi od svých třídních učitelů.

Prosíme Vás o pečlivé vyplnění všech údajů, zvláště pak variabilního symbolu a specifického symbolu, aby mohla být platba přiřazena do správné třídy ke jménu vašeho dítěte. Pokud máte ve škole více dětí, musíte tedy poslat jednotlivě s jedinečným variabilním symbolem.

Kde modul PLATBY – TŘÍDNÍ FOND najdete?

Můžete si vybrat jednu ze dvou možností:

www.zsdubina.cz – nahoře „žákovská knížka“ – přihlášení do systému – vlevo vybrat „Platby“ – dále - třídní fond – kliknout na +Vložit prostředky – objeví se vaše platební údaje - číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol.

Můžete (ale nemusíte) využít i platbu přes QR kód.

 

mobilní aplikace (přihlášení na mobilním telefonu)

Přihlásíte se – nad jménem dítěte vpravo nahoře kliknout na modrou ikonu Bakaláři – objeví se „Otevírám webový prohlížeč“ – kliknout na barevnou ikonu vlevo nahoře – rozbalí se seznam  vlevo - vybrat „Platby“ – dále - třídní fond – kliknout na +Vložit prostředky – objeví se vaše platební údaje - - číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol.

 Můžete (ale nemusíte) využít i platbu přes QR kód.

 

 Platba - stravování ve školní jídelně

VÝŠE ZÁLOH NA STRAVNÉ

Cena obědů od 1. září 2022

Věk                      Cena za oběd                 Měsíční záloha

7-10                                    30 Kč                               600 Kč

11-14                                  33 Kč                               660 Kč

15 a více                            37 Kč                               740 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou (školní rok je od 1. 9. – 31. 8.) dle Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb. Platná od 1.9.2021

Pokud Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.

Zálohy na školní stravování je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet číslo : 10006-9700128524/0600

Pokud v tomto termínu není řádná platba připsána na účet školní jídelny, budou obědy na další měsíc přihlášeny pouze na dny, jejichž úhradu pokryje aktuální částka na účtu strávníka. V tomto případě je nutné přihlásit obědy na další období elektronicky na adrese jidelna@zsdubina.cz , v kanceláři ŠJ nebo přes internet na stránkách www.strava.cz

 

Vedení školy

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 09. 09. 2022