Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Informace k odchodu do karantény

15.04.2021

Dobrý den,

zde máte informace k odchodu do karantény. 

Hezký den.

Marcela Kumpanová

 

Karanténa se nenařídí:

1. osobám, které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace podle bodu I.,

2. osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě – která musí obsahovat jméno a příjmení dítěte a datum prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Pokud jste toto potvrzení již odevzdávali třídní učitelce v pondělí při prvním testování, již znovu nemusíte předkládat.

 

Pokud žák nebo pedagog splňuje výše uvedené body, v daném týdnu pokračuje v prezenční výuce, nejde do karantény.

Autor: kumpanova@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 15. 04. 2021