Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

INFORMACE O OPATŘENÍCH SPOJENÝCH S REKONSTRUKCÍ ELEKTROINSTALACE V AREÁLU ZŠ PARDUBICE-DUBINA, ERNO KOŠŤÁLA 870 VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

30.08.2023

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola ve školním roce 2023/2024 slaví 40. výročí od doby, kdy první žáci vstoupili do jejího areálu. Prostředí a vybavenost školy se posunuly tak, že odpovídají požadavkům 21. století.

Avšak elektroinstalace je stále původní z roku 1983. Z tohoto důvodu zřizovatel školy zahájil
na počátku roku 2023 projektové řízení na rekonstrukci elektroinstalace v areálu dubinské školy. Z důvodu složitého procesu veřejné zakázky byly zahájeny práce až v pondělí 28. 8. 2023.

Z výše uvedeného vyplývá, že rekonstrukce elektroinstalace bude probíhat souběžně se školním vyučováním ve školním roce 2023/2024. Práce budou probíhat po jednotlivých pavilonech a patrech
a bude operativně řešen přesun žáků mezi pavilony a učebnami tak, aby se co nejvíce eliminoval zásah stavebních prací do výuky. Musíme počítat však s tím, že se může vyskytnout vyšší hlučnost
a prašnost ve školních prostorách.

Aby práce mohly postupovat rychleji a v maximální míře bez přítomnosti žáků, přijala škola tato opatření:

29. 9. 2023 – žáci 1. stupně (pavilon B) navštíví filmové představení spojené s procházkou Pardubicemi
2. stupeň (pavilon A) – běžná výuka dle rozvrhu

23. – 25. 10. 2023 vyhlašuje ředitelka školy 3 dny ředitelského volna pro všechny žáky školy
26. – 27.10. 2023 podzimní prázdniny
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – vánoční prázdniny
3. – 4. 1. 2024 - vyhlašuje ředitelka školy 2 dny ředitelského volna pro všechny žáky školy
5. 1. 2024 - žáci 2. stupně (pavilon A) navštíví filmové představení spojené s procházkou Pardubicemi
1. stupeň (pavilon B) – běžná výuka dle rozvrhu
V tyto dny bude celý areál školy předán stavební firmě z důvodu zrychlení prací.

Práce na rekonstrukci by měly probíhat 6 až 8 měsíců. Harmonogram prací může být upraven dle aktuální situace. Budeme se snažit, abychom v maximální míře zajistili klidnou výuku žáků, ale zároveň umožnili pokračovat v pracích na rekonstrukci elektroinstalace. Věříme, že společně tuto situaci zvládneme, jelikož víme, že naši žáci umí dodržovat pravidla jednání a chování v nestandardních situacích.

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 01. 09. 2023