Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Informace pro rodiče a žáky

16.05.2019

Vážení rodiče, milí žáci,
naše škola byla zařazena do 2. etapy rekonstrukce odborných učeben a zřízení bezbariérového přístupu do školy.
Rekonstrukce se  týká učeben chemie, fyziky, přírodopisu, výpočetní techniky, matematiky a dílen.
Rekonstrukce bude realizována formou stavebních úprav.
Zrekonstruované učebny budou vybaveny  moderním  zařízením a pomůckami. Nově bude vybudován bezbariérový přístup.
Vzhledem k tomu, že tato rekonstrukce nebude zahájena ihned na začátku hlavních letních prázdnin v červenci,
vedení školy na poslední školní týden 24. 6. 2019 - 28. 6. 2019 nebude vyhlašovat ředitelské volno.
Školní rok bude ukončen v pátek 28. 6. 2019.  
O případném vyhlášení ředitelského volna v měsíci září  budete informováni prostřednictvím webových stránek školy www.zsdubina.cz  a vývěsky na bráně školy.

V Pardubicích  16. 5. 2019   
                                                                           
Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
ředitelka školy

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 16. 05. 2019