Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy od 4. 1. 2021

23.12.2020

Od 4. 1. 2021 je povolen návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy.
Výuka a pobyt ve škole musí probíhat v neměnných skupinách.
Třídy se nesmí mísit
. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
Aby se skupiny nemísily, je daný rozpis příchodů žáků do školy a rozpis stravování žáků
ve školní jídelně.

1. Příchody žáků ke škole:

1.A   7. 20 hod.

1.B   7. 30 hod.

1.C   7. 40 hod.

2.A   7. 50 hod.   

2.B   8. 00 hod.  (v případě potřeby odchodu rodičů např. do zaměstnání můžou žáci 2.B přijít na stanoviště před školu již v 7.50 hod - bude zajištěn dohled)

2.C   8. 10 hod. (v případě potřeby odchodu rodičů např. do zaměstnání můžou žáci 2.C přijít na stanoviště před školu již v 7.50 hod - bude zajištěn dohled)
Na stanovištích před branou školy: třídy A – vpravo před branou školy, třídy B – vlevo před branou školy, třídy C – uprostřed před branou školy.

Při příchodu žáků bude přítomen pedagogický pracovník na určeném stanovišti před branou školy.
V případě pozdního příchodu do školy přichází žáci přes pavilon A (zvonit na zvonek
na dveřích).

Před vstupem do školy bude mít žák nasazenou roušku a bude ji mít nasazenou po celou dobu pobytu ve škole a ve všech vnitřních prostorách školy.
V průběhu výuky a školní družiny budou zařazovány pobyty venku na čerstvém vzduchu. Během výuky bude ve třídách častěji a pravidelně větráno.

2. Stanovení začátku a konce vyučovacích hodin
Abychom zajistili, že se třídy nemísí, dochází k těmto změnám.

1.A     
1. h   7. 40 – 8. 25 hod.
2. h   8. 35 – 9. 20 hod.
3. h   9. 40 – 10. 25 hod.
4. h  10. 35 – 11. 20 hod.

1.B.

1. h   7. 50 – 8. 35 hod.
2. h   8. 45 – 9. 30 hod.
3. h   9. 50 – 10. 35 hod.
4. h  10. 45 – 11. 30 hod.

 

 

1.C
1. h   8. 00 – 8. 45 hod.
2. h   8. 55 – 9. 40 hod.
3. h  10. 00 – 10. 45 hod.
4. h  10. 55 – 11. 40 hod.

2.A
1. h    8. 10 – 8. 55 hod.
2. h    9. 05 – 9. 50 hod.
3. h   10. 10 – 10. 55 hod.
4. h   11. 05 – 11. 50 hod.
5. h   12. 00 – 12. 45 hod.  (úterý a čtvrtek)

2.B
1. h    8. 15 – 9. 00 hod.
2. h    9. 10 – 9. 55 hod.
3. h   10. 15 – 11. 00 hod.
4. h   11. 10 – 11. 55 hod.
5. h   12. 05 – 12. 50 hod.  (pondělí a úterý)

2.C
1. h    8. 25 – 9. 10 hod.
2. h    9. 20 – 10. 05 hod.
3. h   10. 25 – 11. 10 hod.
4. h   11. 20 – 12. 05 hod.
5. h   12. 15 – 13. 00 hod.  (pondělí a středa)
 

3. Školní družina
Školní družina pro žáky 1. a 2. ročníku je v provozu včetně ranní školní družiny.
Paní vychovatelky budou znovu zjišťovat odchody žáků ze ŠD.

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 23. 12. 2020