Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Podpora rozvoje žáků a pedagogů ZŠ Dubina

26.09.2018

Název projektu: Podpora rozvoje žáků a pedagogů ZŠ Dubina

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003563

Doba realizace: 1. 1. 2017 až 31. 12.2018

Rozpočet: 1 349 567,00 Kč

Operační program Výzkum, Vývoj a vzdělávání

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Pomáhá škole při společném vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školního asistenta a školního psychologa.

 

 

 

 

 

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 27. 09. 2018