Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Rekonstrukce odborných učeben - uzavření pavilonu A

25.09.2019

Pavilon A je uzavřen z důvodu stavebních prací.
Pozdně příchozí žáci, návštěvy, zákonní zástupci - vstup přes pavilon B.
Vedení školy a ekonomka školy -  od pátku 27.9. na pavilonu B, 1. patro, č. dv. 113, 114, 116

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 25. 09. 2019