Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Školní kolo anglické soutěže

24.06.2021

Ve čtvrtek 10.června se konalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Uspořádali jsme ji na přání našich žáků a jsme rádi, že byla tak hojná účast.
Soutěž měla tři části – poslech, gramatický test a ústní část zaměřenou na popis obrázku a konverzaci.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – první pro žáky 6. a 7.ročníků, druhá pro osmáky a deváťáky.
Celkem se zúčastnilo 34 žáků, 16 v mladší a 18 ve starší kategorii. Úroveň byla vysoká, na předních místech byly půlbodové rozdíly. A tady jsou jména těch nejlepších.

V kategorii 6. a 7.tříd získala 3.místo Hana Stejskalová ze 7.B, druhé místo obsadila Lucia Pavolková ze 6.B a nejlepší byla Layla Bakerová také ze 6.B.

V kategorii 8. a 9.tříd byly minimální bodové rozdíly. 3.místo patří Jardovi Janečkovi a Tereze Mikelové z 8.C. 2.místa jsou také dvě – pro Vojtu Tomeše z 8.A a Filipa Juráška z 8.B. Nejlepší v této kategorii byl Ivo Žabenský z 8.C.

Prosíme všechny soutěžící, aby dnes o velké přestávce přišly do učebny angličtiny pro malou odměnu.

Děkujeme všem soutěžím za účast a kvalitní výkony, paním učitelkám za perfektní organizaci a vítězům gratulujeme a přejeme další podobné úspěchy. Těšíme se na soutěž v anglickém jazyce v příštím školním roce.

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 24. 06. 2021