Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Testování žáků ve dnech 22.11 a 29.11.2021

17.11.2021

Dobrý den,

zde jsou informace ohledně testování žáků ve dnech 22.11 a 29.11.2021. Sraz před školou v 7:50 h. Děti mi předají vyplněné dotazníky, které jsem vám zaslala.

Hezký den.

Marcela Kumpanová

 

Podle pokynů MŠMT a nařízení MZd se musí žáci preventivně testovat,
a to ve dnech 22. 11. a  29. 11.  Žáci se testují vždy v tělocvičně.

Harmonogram příchodu tříd na testování dne 22.11 a 29.11.

Od 6: 30 hod. do 7:00 – žáci, kteří jdou do ranní ŠD

7.00 hod.6. ABC

7.15 hod.1. ABC

7.30 hod.2. ABC

7.40 hod3. ABC

7.50 hod.4. ABC

8.00 hod.5. ABC

8.10 hod.7. ABC

8.20 hod.8. ABC
8.30 hod.9. ABC

 Žáci budou čekat před branou školy na příchod třídního učitele dle uvedeného časového rozpisu a budou se řídit jeho pokyny. Pokud chcete jako zákonní zástupci u testování být, můžete. Při přesunu na testování mají žáci po celou dobu zakryté dýchací cesty a ústa.

Testování  žáků bude v těchto dnech zajištěno zdravotnickou firmou Scimed, stejně jako
 v září. Budou prováděny antigenní testy stěrem z kraje nosu. Odběr budou provádět zdravotníci. Pro testování v daném období použijeme informovaný souhlas zákonných zástupců z předchozích testování.

 

Zajištění testování a vydávání potvrzení
Testy zajišťuje Scimed, potvrzení pouze  sms a email zasílá Scimed a výsledky jsou též dohledatelné
na uzis.cz

 

Opět platí, že se žáci mohou testovat vlastními testy, které připouští MZd. Toto testování si žák provede v malé tělocvičně v době, kdy zbytek třídy bude testovat firma Scimed. O výsledku testu bude žák informovat svého třídního učitele.

Žák, který dorazí do školy se zpožděním a nestihne tak testování své třídy, se přijde otestovat do tělocvičny sám, a to do 8.30 hodin. Tam se nahlásí dohlížejícím učitelům. Pokud přijde po 8.30 hod nebo jiný den než testovací den, zazvoní na pavilonu A a řídí se pokyny pověřeného pracovníka školy. Nevstupuje sám do školy.

 

Testovat se nemusí

Žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny – nutno přinést potvrzení do školy.

Žáci očkovaní oběma dávkami  - nutno donést potvrzení

Žáci, kteří doloží platné potvrzení o PCR (platí 3 dny).

Otestovaní žáci a žáci, kteří prodělali nemoc Covid 19 před méně než 180 dny a žáci očkovaní budou mít roušky (respirátory) pouze ve společných vnitřních prostorách školy. Při výuce roušky (respirátory) mít nemusí.

Pokud žáci nespadají do kategorií (viz výše) a testování odmítnou, budou muset mít roušku (respirátor) celý den.

Při hodinách tělesné výchovy budou cvičit bez roušky (respirátoru).

 

Autor: kumpanova@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 17. 11. 2021