Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Volby do školské rady

03.06.2021

Vážení rodiče,

dne 10. 6. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. se uskuteční volby do školské rady naší školy. Každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas (matka i otec - tedy za rodinu dva hlasy).

V pondělí 7. 6. 2021 přinese Vaše nejmladší dítě ve škole 2 hlasovací lístky a 2 obálky s razítkem školy.

Každý zákonný zástupce označí křížkem před jménem ty kandidáty, pro které hlasuje. Označit se mohou maximálně 2 kandidáti. 1 obálka = 1 hlasovací lístek. Hlasovací lístky v obálkách bez razítka školy budou neplatné.

Vzhledem ke stále platícím hygienicko-epidemickým opatřením můžete zvolit, jakým způsobem obálky doručíte zpět do školy.

Obálky můžete přijít osobně vhodit do volební urny dne 10. 6. 2021 v době od 8:00 do 17:00 hod. do pavilonu A, kde u hlavního vchodu bude přítomen zástupce školy.

NEBO

Obálky pošlete v den voleb, tj. 10. 6. 2021 po svém dítěti do školy. Třídy obejde zástupce školy a Vaše dítě obálky vhodí do volební urny.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že se voleb zúčastníte. Pokud by byla účast nižší než 50 %, musí se volby opakovat.

V případě dotazů se obracejte na vedení školy.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková

Soubory ke stažení

 

Autor: kumpanova@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 03. 06. 2021