Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 

04.03.2024

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové!
Zdravíme Vás z dubinské školy a oznamujeme Vám, že
Zápis do 1.  tříd pro školní rok 2024/2025 se uskuteční:

ve středu 17. 4. 2024 od  13.00 -18.00h
ve čtvrtek 18. 4. 2023 od 13.00 -18.00h

Vyplňování žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a o odkladu školní docházky zůstává nezměněna. Žádost musí být vyplněna elektronicky v aplikaci  https://zapisyzs.pardubice.eu
Aplikace Vám bude zpřístupněna od 18. března 2024.
Na této adrese naleznete další informace, ale elektronické vyplňování Žádosti o přijetí dítěte k  základnímu vzdělávání a rezervace termínů k zápisu budou spuštěny na výše uvedené adrese od 18. 3. 2024.
Vyplnění žádosti v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu nestačí. Je nutné vyplněnou přihlášku vytisknout, podepsat a v termínu 17. dubna nebo 18. dubna doručit do školy osobně nebo prostřednictvím datové schránky jako fyzická osoba (ne firemní).

Pro děti s pobytem v režimu dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) se zápisy do prvních tříd budou konat ve stejném termínu také s pomocí  této aplikace.

Bližší informace a průběhu a organizaci zápisu budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději ve středu 6. 3. 2024.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
ředitelka školy

 

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 04. 03. 2024