Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Adaptační kurz

16.09.2021

Adaptační kurz pro žáky 6.B

 

Vážení rodiče,

ve dnech 20.-22.9. se uskuteční na ZŠ Pardubice-Dubina adaptační kurz pro žáky 6.B. Tento kurz je zaměřen na stmelení kolektivu po přechodu na druhý stupeň. Jeho realizaci mám na starost já, jakožto třídní učitel a školní psycholožka. Níže naleznete informace k jeho průběhu:

1. den: 8:00 – 20:00

 • Celý den se budeme pohybovat ve škole a v jejím nejbližším okolí
 • Oběd bude zajištěn školní jídelnou
 • Pitný režim zajišťuje školní jídelna pomocí várnic – je proto nutné, aby si žáci přinesli hrneček na pití
 • Na večeři si budeme objednávat pizzu. Bylo by tedy dobé, aby měli žáci k dispozici odpovídající finanční prostředky
 • Svačinky si žáci přinášejí z domova
 • S sebou budou na tento den potřebovat psací potřeby a několik papírů/sešit
 • Po ukončení programu si budou žáky vyzvedávat zákonní zástupci před školou ve 20:00

2. den: 8:00 – 15:00

 • Celý den se budeme pohybovat ve škole a v jejím nejbližším okolí
 • Oběd bude zajištěn školní jídelnou
 • Pitný režim zajišťuje školní jídelna pomocí várnic – je proto nutné, aby si žáci přinesli hrneček na pití
 • Svačinky si žáci přinášejí z domova
 • S sebou budou na tento den potřebovat psací potřeby a několik papírů/sešit
 • Na závěr programu proběhne „čajový dýchánek“ a proto by bylo dobré, aby si s sebou žáci přinesli i několik sáčků čaje
 • Žáci tento den odcházejí samostatně domů

3. den: 8:00 – 13:25

 • Vypravíme se společně pěšky na Kunětickou horu (cca 6 km)
 • Vyrážet budeme v 8:00 od školy
 • Oblečení bude nutné přizpůsobit aktuálnímu počasí, ale doporučoval bych volit takové, ve kterém se dá chodit v přírodě
 • Bylo by vhodné, aby měli žáci s sebou batoh s pitím a drobným občerstvením (další bude možné zakoupit cestou v pekárně v Počaplech, respektive pod Kunětickou horou)
 • Vracet se budeme autobusem (připomínám tedy jízdenku, nebo odpovídající finanční obnos na její zakoupení) č. 16, který odjíždí ve 12:35 ze zastávky Ráby, Kunětická hora
 • Na zastávku Dubina centrum bychom měli po přestupu na autobus č. 11 u Zimního stadionu dorazit ve 13:25 – oběd ve ŠJ bychom tedy měli stíhat
 • V případě potřeby je možné se dohodnout, skrze podepsaný lístek od rodičů, na jiné formě odchodu

 

Mgr. Jakub Ošlejšek

třídní učitel

Autor: oslejsek@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 16. 09. 2021